Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Dowiedz się więcej...zamknij

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

FACEBOOK

STRONA WWW

MAPA

STATYSTYKI 1721 WEJŚĆ

Dane teleadresowe: 63-022 Słupia Wielka
woj. wielkopolskie

Strony WWW:
prowadzenie krajowego rejestru odmian, księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian - tworzenie metodyk badania i oceny wartości gospodarczej (WGO),prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian, - wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych do badań urzędowych, -prowadzenie badań wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych i sadowniczych po ich wpisaniu do krajowego rejestru, w celu sporządzania list opisowych odmian, - porejestrowe doświadczalnictwa odmianowe, - publikowanie Diariusza Centralnego Ośrodka, list odmian roślin rolniczych i warzywnych oraz roślin sadowniczych, list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa.
1999-2013 © by eurobook.pl | Kontakt z firmą EuroBook
Wr�� do stron EuroBook
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Dowiedz się więcej...zamknij