Nowe nadzieje mikroprzedsiębiorców

Nowe nadzieje mikroprzedsiębiorców

Rozwiązania w zakresie finansowania MŚP uległy poprawie zarówno w Polsce, jak i w Europie i na świecie. Jednak mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące filar sektora małych i średnich…