Pieniądze z faktur bez czekania na termin płatności?

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z chwilowym zamrażaniem gotówki związanym z wystawianiem faktur o wydłużonym terminie płatności. Przy takim systemie rozliczeń czas oczekiwania na wpływy często sięga 60, 90, a nawet 120 dni. Długie terminy płatności, aczkolwiek niejednokrotnie wymuszone sytuacją gospodarczą i umowami z kontrahentami mogą prowadzić do krótkotrwałych zatorów płatniczych. Taki stan rzeczy zmusza z kolei przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań dających szybki zastrzyk gotówki.

Faktoring. Gotówka bez oczekiwania na termin płatności.

Niektórzy właściciele firm chcąc utrzymać płynność finansową, ratują sytuację, decydując się na kredyt. Jednakże nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, z uwagi na fakt, że wiąże się ono z dodatkowymi kosztami. Zwłaszcza że istnieje zupełnie inna opłacalna dla przedsiębiorcy metoda pozyskania pieniędzy z faktur bez oczekiwania na termin płatności. Jest nią oczywiście faktoring.

Jest on formą krótkoterminowego finansowania, w której firma faktoringowa, czyli faktor dokonuje wykupu od przedsiębiorcy, czyli faktoranta nieprzeterminowanych należności wynikających z faktur dotyczących sprzedaży lub wykonanych usług. Dodatkową korzyścią wynikającą z faktoringu jest fakt, że w przypadku faktoringu pełnego faktor w ramach pakietu usług dodatkowych monitoruje i egzekwuje należności. Ponadto przejmuje pełne ryzyko potencjalnej niewypłacalności kontrahenta.

Inaczej wygląda sytuacja, w przypadku faktoringu niepełnego, nazywanego również faktoringiem z regresem. Ponieważ w tym przypadku faktorant otrzymuje za fakturę zaliczkę w wysokości 50% kwoty widniejącej na fakturze. Pozostała wartość zostaje wypłacona po uregulowaniu dokumentu przez odbiorcę faktury i po potrąceniu prowizji przez faktora. W przypadku, gdy kontrahent nie ureguluje terminowo swojego zobowiązania, faktorant jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej gotówki. Krótko reasumując, w faktoringu niepełnym faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Korzyści wynikające z faktoringu.

  • Faktoring stanowi przede wszystkim bardzo dobrą podstawę kapitału obrotowego bez obciążania firmy dodatkowymi kosztami, jakie mają miejsce w przypadku kredytów.
  • Umożliwia bezproblemowe wydłużanie terminów płatności, zwiększając tym samym konkurencyjność firmy.
  • Jest też szybką metodą pozyskania funduszy niezbędnych do uregulowania bieżących zobowiązań firmy bądź środków służących na jej rozwój.
  • Dodatkowo faktoring pełny niesie dodatkową korzyść w postaci zniwelowania ryzyka niewypłacalności odbiorcy faktury.

W jakich branżach najlepiej sprawdza się faktoring?

Faktoring perfekcyjnie zdaje egzamin szczególnie w branży budowlanej, transportowej, meblarskiej, w przemyśle tartacznym i drzewnym. Jet też niezastąpiony w branży produkcyjnej i górniczej.

Ponadto jest też często formą finansowania stosowaną w branży przetwórstwa mięsnego, w której rolnicy jako dostawcy żywca wymagają natychmiastowej płatności zapłaty, a odbiorcy gotowych wyrobów mięsnych, do których należą najczęściej hipermarkety lub dyskonty spożywcze żądają odroczonego terminu płatności.

 

Dodaj komentarz