Polacy za granicą – ile zarabiają, na co mogą liczyć?

Zarobki za granicą

Raport “Praca i zarobki w Europie w 2019 roku. Polscy specjaliści za granicą” to analiza blisko 40 tysięcy ofert pracy zamieszczonych w serwisie europa.jobs przez polskich i zagranicznych pracodawców. W badaniu pod uwagę wzięto dane dotyczące kierunków wyjazdowych Polaków, najpopularniejszych branż i zawodów, wymagań i benefitów, ale także kwestię zarobków oferowanych poza granicami naszego kraju.

Praca za granicą

Celem raportu była analiza trendów dotyczących zatrudnienia poza granicami kraju. Przegląd ogłoszeń zamieszczonych na portalu europa.jobs w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wskazuje, iż zapotrzebowanie zagranicznych pracodawców na personel z Polski utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, co dodatkowo potwierdzają specjaliści. W tym roku raport został poszerzony o wypowiedzi ekspertów z branży, zajmujących się rekrutacją pracowników na terenie całej Europy. Wśród wypowiadających się ekspertów znaleźli się przedstawiciele takich firm, jak Unique Personalservice, Sun-Power, G-HR Group, BM Unernehmensberatung, IPF Jobs, OTTO Work Force, Westjob.ua, Work Service oraz DAAR Personal Service.

Wyjazdy za granicę wciąż do pracy stałej

W 2019 roku 55% dodanych na portal europa.jobs ogłoszeń o pracę dotyczyło pracy stałej, a 45% stanowiły oferty pracy sezonowej. Jest to wynik zbliżony do roku 2018, co potwierdza obserwowany od kilku lat trend wydłużania się okresu zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy za granicą coraz chętniej wyjeżdżają na dłużej, ale i zagraniczni pracodawcy wolą zatrudniać Polaków na stałe. Jak wskazują wypowiedzi ekspertów, pracownicy pochodzący z Polski cieszą się dużym szacunkiem pracodawców, są postrzegani jako dobrzy i pracowici ludzie.

Zainteresowanie pracownikami z Polski nie słabnie, Polacy są cenieni za pracowitość i wyjątkowe zaangażowanie. Pożądani są szczególnie fachowcy oraz osoby ze specjalistycznym technicznym doświadczeniem. Zatrudniamy także opiekunki osób starszych oraz osoby bez doświadczenia do prostych prac produkcyjnych. Pracownicy mogą liczyć na wciąż bardzo konkurencyjne wynagrodzenie i warunki pracy – komentuje w raporcie Katarzyna Wachowska – Kierownik Zespołu ds. Rekrutacji Zagranicznych w Work Service.

Zdecydowana większość pracodawców zagranicznych (ponad 56% wszystkich ogłoszeń) oferuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Blisko 32% to umowa w kraju zatrudnienia. Znacznie mniejszą popularnością cieszy się podejmowanie zatrudnienia w oparciu o kontrakt (4,8%), umowę zlecenie (3,7%), na własnej działalności (2%). Inne rodzaje umów to już pojedyncze przypadki.

Najpopularniejsze destynacje

Niezmiennie od lat, liderem wśród liczby ofert pracy pozostają Niemcy z wynikiem ponad 46% w skali wszystkich ofert opublikowanych na portalu europa.jobs. Drugie miejsce wśród destynacji migracji zarobkowej – również niezmiennie – przypada Niderlandom (blisko 24%). Wyniki te uległy jednak zmianie w porównaniu do roku 2018, gdzie oferty z Niemiec stanowiły 57%, a z Niderlandów 21%. Kolejne miejsca z wynikiem nieco poniżej 10% zajmowały oferty z Francji, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz oferty pracy w Polsce. Pozostałe, popularne kraje emigracyjne, takie jak m.in. Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia czy Czechy, obejmowały ok. 1% dodanych ofert pracy. Zmianie nie uległo także zainteresowanie kandydatów konkretnym krajem wyjazdu – pokrywa się ono z zapotrzebowaniem zagranicznych pracodawców.

Najpopularniejsze branże

W 2019 roku najwięcej pracowników poszukiwali pracodawcy do prac w sektorach związanych z produkcją (ponad 13% wszystkich ofert), branża ogólnobudowlana, prace na magazynie, szeroko pojęte prace fizyczne, spawalnictwo oraz mechanika/motoryzacja. Kolejnymi sektorami (poniżej 6%) były branże związane z elektryką, pracami montażowo-instalacyjnymi, opieką, logistyką, hotelarstwem i gastronomią, hydrauliką, stolarstwem i pracami wykończeniowymi.

Kandydaci najchętniej odpowiadali na ogłoszenia dotyczące pracy na magazynie (ponad 21% wszystkich aplikacji), blisko 19% aplikacji zostało wysłanych do pracy na produkcji, kolejne wyniki (poniżej 10%) zajęły branże fizyczna, ogólnobudowlana, logistyczna, spawalnictwo, hotelarstwo i gastronomia oraz elektryka.

Zawody, w których jest praca

Zagraniczni pracodawcy w 2019 roku najczęściej poszukiwali pracowników fizycznych (ponad 9%) oraz pracowników produkcji (blisko 8%). W porównaniu do roku 2018 widoczne jest w tej kwestii większe zróżnicowanie – we wcześniejszym roku dwa najbardziej popularne zawody (opiekun/ka osób starszych oraz pracownik fizyczny) obejmowały łącznie ponad 40% wszystkich ofert. W mijającym roku udział procentowy poszczególnych zawodów rozłożył się bardziej równomiernie, a wśród kolejnych najpopularniejszych stanowisk wymienić można opiekuna osoby starszej, elektryka budowlanego, magazyniera oraz komisjonera zamówień.

Osoby poszukujące pracy najchętniej odpowiadały na oferty pracy na produkcji. Dużą popularnością cieszyły się także ogłoszenia o pracy na stanowiskach komisjonera, pracownika fizycznego, pakowacza oraz magazyniera.

Wymagania pracodawców

europa.jobs od kilku lat stale stawia na komfort użytkownika, wobec czego na portalu wprowadzona została funkcja umożliwiająca wysłanie aplikacji poprzez wypełnienie formularza, bez konieczności załączania CV. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku kandydatów aplikujących na oferty pracy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. I tak – w roku 2019 pracodawcy nie wymagali CV w przypadku 76% ogłoszeń na portalu. 24% to ogłoszenia, w których dokument był konieczny. Dla porównania w 2018 roku różnica w tym zakresie była jeszcze większa – aż 90% do 10%. Świadczy to o rosnących wymaganiach względem pracowników, a co za tym idzie – większej konkurencyjności.

Wbrew pozorom praca za granicą nie zawsze wymaga znajomości języka kraju, w którym będzie się pracować. W 2019 roku 31% ogłoszeń, jakie ukazały się na naszym portalu dotyczyło pracy, gdzie nie był wymagany język obcy. 69% pracodawców oczekuje znajomości języka. Wśród najczęściej wymaganych języków, zdecydowany prym wiedzie język niemiecki – aż 65% ogłoszeń, w których podawano konieczność znajomości języka, wskazywała właśnie na ten język. Kolejny, z wynikiem 31% był angielski, następnie, już znacznie rzadziej, pracodawcy oczekiwali znajomości języka niderlandzkiego oraz francuskiego. Pozostałe języki nie przekroczyły progu 1%.

W 2019 r. na portalu pojawiło się znacznie więcej ofert pracy bez wymaganego doświadczenia zawodowego niż w roku poprzednim. W mijającym roku aż 58% pracodawców nie wymagało udokumentowanego doświadczenia na danym stanowisku. Dla porównania w 2018 roku takie oferty stanowiły 36%. Niezmiennie tego rodzaju ogłoszenia cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów.

Większość ogłoszeniodawców publikujących oferty na portalu europa.jobs, nie wymaga od kandydatów posiadania prawa jazdy (56%). W przypadku ogłoszeń, w których wymagano posiadania prawa jazdy (44%), w zdecydowanej większości chodzi o prawo jazdy kategorii B (92%). W znacznie mniejszym stopniu była to kategoria C+E (blisko 5%) oraz kat. C (1,2%). Pozostałe kategorie były wymagane już w znacznie mniejszym stopniu.

Oferowane benefity

W zdecydowanej większości ofert publikowanych na portalu europa.jobs w 2019 roku, pracodawcy odpowiedzialni byli za organizację, a często także opłacenie zakwaterowania pracowników. Aż w przypadku 94% ogłoszeń pracodawca deklarował zapewnienie pracownikom lokum. Transport do miejsca pracy zapewniało 36% publikujących ogłoszenia firm i poziom ten utrzymuje się na stałym poziomie od lat (niewielkie zmiany utrzymują się na poziomie 5-6 punktów procentowych). Coraz rzadszą praktyką jest oferowanie pracownikom wyżywienia w trakcie pracy. W 2019 roku taką możliwość dało swoim pracownikom zaledwie 13% pracodawców (w porównaniu do 21% w 2018 r.). Wyżywienie jest najczęstszym benefitem ofert pracy w branży opieki oraz w  turystyce i gastronomii.

Zarobki w pracy za granicą

W 2019 roku średnie godzinowe wynagrodzenie za granicą wahało się w okolicy aż 17 EUR brutto. W skali miesiąca było to około 2857 EUR brutto. Wynagrodzenie to wzrosło znacznie w porównaniu do roku wcześniejszego. Poziom zarobków za granicą wciąż jest zdecydowanie wyższy, niż ten jaki za tę samą lub podobną pracę można uzyskać w kraju, wobec czego wyjazd za granicę do pracy nawet na kilka miesięcy jest nadal bardziej opłacalny.

Najwięcej za godzinę zarobić można w Szwajcarii (nawet 30 EUR brutto za godzinę) oraz krajach skandynawskich – w Norwegii stawka ta wyniosła średnio 22,60 EUR brutto na godzinę, a w Danii średnio 20 EUR brutto/h. W najpopularniejszych krajach emigracyjnych stawka godzinowa brutto była już znacznie niższa – w Niemczech ok. 11,75 EUR, w Holandii 11,50 EUR, a we Francji 12,15 EUR. Na wyższe wynagrodzenie można liczyć w Belgii (15,20 EUR brutto/h) oraz w Wielkiej Brytanii (16,80 EUR brutto/h).

Dodaj komentarz