Prawnik – jak wybrać dobrego specjalistę?

dobry prawnik

Istnieje szereg zawodów prawniczych, a kompetencje poszczególnych specjalistów różnią się w zależności od tego, jaką drogę wybrał absolwent studiów prawniczych. Aby zdobyć konkretny tytuł nie wystarczy bowiem obronić pracy magisterskiej. Chcąc działać w określonym kierunku, trzeba jeszcze odbyć aplikację, czas trwania której zależny jest od zdobywanego zawodu.

Kogo określamy mianem prawnika?

Początkowo należałoby zdefiniować pojęcie prawnika. Określamy nim osobę, która z pozytywnym skutkiem przebrnęła przez studia prawnicze i obroniła pracę dyplomową. Posiada zatem stosowne wykształcenie, by tytułować się prawnikiem, ale chcąc się bardziej rozwinąć i zdobyć specjalizację w danej dziedzinie, musi poświęcić więcej czasu. Na razie jest bowiem prawnikiem bez aplikacji.

Tym samym prawnik w Katowicach może pełnić funkcje doradcze, ale nie będzie reprezentować przed organami administracji państwowej, dopóki z powodzeniem nie ukończy aplikacji, finałem której jest egzamin.

Czym jest aplikacja i jak długo trwa?

Aplikacja to proces dedykowany absolwentom kierunków prawniczych, którzy otrzymali tytuł magistra. Aby się dostać na tę praktykę i móc rozwijać w obrębie danej specjalizacji, należy podołać pytaniom na egzaminie. Ukończenie całego cyklu i pozytywny wynik na egzaminie skutkują otrzymaniem uprawnień.

Rok trwa aplikacja kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych, dwanaście miesięcy dłużej musi poświęcić kandydat na komornika, z kolei trzyletnią praktykę obejmuje aplikacja adwokacka, radcowska, sędziowska czy prokuratorska. Dobrego specjalistę w zakresie prawa należy zatem wybrać w zależności od potrzeb.

Przy prostszych sprawach wystarczy porada od prawnika bez specjalizacji, szersze są natomiast kompetencje radcy prawnego i adwokata, który może pomóc uzyskać rozwód w Katowicach albo wspierać biznes na każdym etapie funkcjonowania. Zawody prawnicze z aplikacją przez wzgląd na kwalifikacje, obowiązywanie tajemnicy zawodowej i konieczność cechowania się moralnością uznawane są za zawody zaufania publicznego, co nadaje im wysokiej rangi.

Dodaj komentarz