Usługi patentowe – co warto o nich wiedzieć?

rejestracja patentu

Chcąc zabezpieczyć swój innowacyjny pomysł, warto uzyskać prawo ochronne w Urzędzie Patentowym. Proces składania wniosku patentowego nie należy do najłatwiejszych, dlatego też warto skorzystać z usług patentowych. Co oferują takie usługi?

Czym jest patent?

Według definicji, patent jest narzędziem ochrony własności gospodarczej, pomagającym firmom zachować przewagę nad konkurencją. Jeśli na dany wynalazek posiadamy patent, wówczas inne firmy bez naszej zgody nie mogą wytwarzać, dystrybuować, importować czy w jakikolwiek inny sposób czerpać korzyści materialnych ze wspomnianego wynalazku. Usługi patentowe w Warszawie pomogą złożyć wniosek chroniący nasz pomysł. Patent może otrzymać wynalazek, który jest nowy, można go wykorzystać w przemyśle, a także posiada określony stopień wynalazczy. Oznacza to, że wykracza on poza obecny poziom techniki. Wzory matematyczne, twierdzenia naukowe, dzieła przejawiające walory estetyczne, programy komputerowe, nie mogą być objęte patentem.

Jak wygląda proces składania wniosku patentowego?

Rejestracja logo czy wnioskowanie o wydanie patentu na wynalazek, odbywa się przez złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy wniosek samodzielnie czy skorzystamy z usług patentowych, warto przemyśleć czy nasz wynalazek jest na tyle innowacyjny, że spełnia zasadę nowości. Firmy świadczące usługi patentowe pomogą przeanalizować Twój pomysł i sprawdzą czy ktoś już nie zgłosił podobnego wynalazku. Jeśli pomysł jest innowacyjny, wówczas możemy złożyć wniosek o wydanie patentu. Wniosek wraz z innymi dokumentami składa się w Urzędzie Patentowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku otrzymasz odpowiednie dokumenty, które poświadczą fakt przyznania patentu. Licencja na wynalazek może być wydana na maksymalnie 20 lat.

Zgłoszenie wynalazku do patentu powinno zawierać wniosek wraz z dokładnym opisem przedmiotu zgłoszenia i pełnym opisem zawierającym wyjaśnienie idei wynalazku. Dodatkowo wniosek musi zawierać zastrzeżenie patentowe, czyli opis cech, definiujących zakres ochrony danego wynalazku. Dobrze jest dołączyć ilustracje lub grafiki, które pomogą zrozumieć wynalazek.

Dodaj komentarz