E-commerce: przyszłość nowoczesnej gospodarki

E-commerce: przyszłość nowoczesnej gospodarki

Nie da się oprzeć wrażeniu, że niemal na każdą gałąź światowego rynku dóbr konsumpcyjnych w mniejszym bądź większym stopniu ma wpływ handel internetowy. Tym właśnie jest e-commerce: rodzajem transakcji zawieranych drogą internetową. Liczna sklepów istniejących tylko i wyłącznie w cyberprzestrzeni, bez swoich stacjonarnych odpowiedników ciągle rośnie, co jest ściśle związane z coraz większym zainteresowaniem ze strony Konsumentów. Wpływ rozwoju branży e-commerce na krajową i światową gospodarkę wydaje się coraz większy. Niektórzy nawet twierdzą, że jest to przyszłość rynków ekonomicznych. Trudno przewidzieć, jak sytuacja gospodarcza będzie się rozwijać w perspektywie kilkunastu najbliższych lat, lecz patrząc przez pryzmat obecnego stanu rzeczy można powiedzieć, że e-handel może być kluczowy dla obrazu światowej ekonomii.

E-commerce: krótka charakterystyka

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, e-commerce to po prostu handel internetowy, który może przybierać różne formy w zależności od osób biorących udział w transakcji. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i duże przedsiębiorstwa. Rozwój branży e-commerce był nieunikniony w zasadzie od momentu, kiedy Internet zaczął być powszechnym narzędziem komunikacyjnym umożliwiającym błyskawiczny kontakt z najmniejszymi zakątkami świata. Choć handel internetowy jest stosunkowo nową dziedziną biznesu, to stanowi ważny sektor światowej gospodarki. Na podstawie tempa rozwoju e-commerce można zatem przewidywać, że zainteresowanie handlem internetowym będzie w dalszym ciągu rosło.

E-commerce: rodzaje handlu elektronicznego

Ze względu na charakter osób biorących udział w handlu internetowym, można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje e-transakcji. Należą do nich:

  • handel B2B (Business to Business) – transakcje między firmami,

  • handel B2C (Business to Customer) – transakcje między firmami a Konsumentami,

  • handel C2B (Customer to Business) – transakcje między Konsumentami a firmami,

  • handel C2C (Customer to Customer) – transakcje między Konsumentami.

Widać zatem, że handel elektroniczny jest stanowi bardzo elastyczną formę wymiany informacji, towarów czy innych dóbr konsumpcyjnych. Co więcej, z uwagi na ogólnoświatowe zasięgi sieci internetowych, światowe gospodarki korzystają na rozkwicie handlu internetowego, który zwiększa konkurencyjność poszczególnych jej sektorów.

E-commerce: sklepy internetowe w natarciu

Największymi beneficjentami prężnie rozwijającej się branży e-commerce są oczywiście właściciele sklepów internetowych. W zasadzie to właśnie oni napędzają handel elektroniczny, który dla wielu stanowi wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnych zakupów w punktach stacjonarnych. Zakupy internetowe dają możliwość porównywania cen poszczególnych produktów w tym samym czasie. E-handel nie jest jednak całkowicie wolny od wad: brak możliwości oceny rzeczywistej jakości produktu czy nieuczciwość pseudo-handlowców nie są odosobnione, jednak to wcale nie przeszkadza w otwieraniu kolejnych biznesów e-commerce.

E-commerce: od ludzi dla ludzi

Handel za pośrednictwem Internetu otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorcami oraz daje możliwość zaistnienia na rynku międzynarodowym. Polskie marki są coraz bardziej cenione na świecie, w dużej mierze dzięki branży e-commerce. Klienci z innych kontynentów mogą zamawiać nasze rodzime dobra konsumpcyjne, co automatycznie przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki.

Dodaj komentarz