Ulga podatkowa dla młodych. Co warto wiedzieć?

Ulga podatkowa dla młodych. Co warto wiedzieć?

Polskie władze coraz częściej szukają rozwiązań, które zachęciłyby młodzież do podejmowania pracy zarobkowej. Choć od stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrosła z 2250zł do 2600zł brutto, to wciąż jest to kropla w morzu potrzeb osób, które dopiero podejmują się pierwszej pracy zawodowej. 1 sierpnia 2019 roku wszedł w życie tzw. „PIT 0” dla osób poniżej 26. roku życia. Co to oznacza w praktyce?

Ulga dla młodych – podstawowe informacje

Beneficjentami ulgi podatkowej wprowadzonej pod koniec II kwartału 2019 roku są osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, a pobierają wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej. Ulga przysługuje również osobom młodym, które osiągają przychody z umów zlecenia. W skrócie – nie trzeba posiadać umowy o pracę na czas nieokreślony, aby cieszyć się z zerowego PIT-u.

PIT 0 – wysokość przychodów a ulga podatkowa

Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić aby zostać beneficjentem ulgi podatkowej dla młodych, jest nieprzekroczenie progu 85 528 zł brutto rocznych zarobków. Wynagrodzenie miesięczne w tym przypadku szacuje się na nieco ponad 7100zł brutto, dlatego też wszystkie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, a zarabiają znacznie mniej od podanej wcześniej kwoty mogą być spokojne o przyznanie ulgi podatkowej.

Ulga podatkowa a ilość beneficjentów

„PIT 0” jest ulgą stałą, niezależną od rzeczywistej liczby beneficjentów, którym ona przysługuje. Jak podaje oficjalny serwis polskiego rządu, przyjmuje się, że z zerowego PIT-u skorzysta ponad 2 miliony pracowników. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców Polski (ok. 38 mln) można stwierdzić, że całkiem spora część młodego pokolenia skorzysta na ustawie wprowadzonej przez polski rząd.

Ulga podatkowa – co się zmieniło w 2020 roku?

Jedyną zmianą, która pojawiła się w stosunku do ubiegłego roku to brak konieczności składania oświadczenia u pracodawcy. Wraz w wejściem w życie ustawy, każdy młody pracownik miał prawo zdecydować, czy ulga podatkowa miała być naliczana do każdego kolejnego wynagrodzenia, czy też miała być wyrównywana wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2019. W tym roku fiskus automatycznie uwzględnia ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek pod warunkiem, że podatnik spełnia wszelkie niezbędne do tego wymagania.

Ulga podatkowa a składki ZUS i NFZ

Zwolnienie z podatku dochodowego nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, oczywiście jeśli podatnik jest nimi objęty.

Zerowy podatek dla młodych – szansa na oszczędzanie

Młodzi ludzie znajdujący się w grupie beneficjentów zerowego PIT-u często nie podejmowali działań związanych z gromadzeniem oszczędności. Ulga podatkowa pozwala młodym pracownikom na bardziej efektywne zarządzanie swoimi finansami przy jednoczesnym budowaniu tzw. poduszki finansowej. Większy kapitał to również szansa na inwestowanie pieniędzy w instrumenty finansowe, które są szansą na pomnożenie majątku i zabezpieczenia swojej przyszłości.

Dodaj komentarz