Polskie władze coraz częściej szukają rozwiązań, które zachęciłyby młodzież do podejmowania pracy zarobkowej. Choć od stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrosła z 2250zł do 2600zł brutto, to wciąż jest to kropla w morzu potrzeb osób, które dopiero podejmują się pierwszej pracy zawodowej. 1 sierpnia 2019 roku wszedł w życie tzw. „PIT 0” dla osób poniżej 26. roku życia. Co to oznacza w praktyce?

Ulga dla młodych – podstawowe informacje

Beneficjentami ulgi podatkowej wprowadzonej pod koniec II kwartału 2019 roku są osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, a pobierają wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej. Ulga przysługuje również osobom młodym, które osiągają przychody z umów zlecenia. W skrócie – nie trzeba posiadać umowy o pracę na czas nieokreślony, aby cieszyć się z zerowego PIT-u.

PIT 0 – wysokość przychodów a ulga podatkowa

Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić aby zostać beneficjentem ulgi podatkowej dla młodych, jest nieprzekroczenie progu 85 528 zł brutto rocznych zarobków. Wynagrodzenie miesięczne w tym przypadku szacuje się na nieco ponad 7100zł brutto, dlatego też wszystkie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, a zarabiają znacznie mniej od podanej wcześniej kwoty mogą być spokojne o przyznanie ulgi podatkowej.

Ulga podatkowa a ilość beneficjentów

„PIT 0” jest ulgą stałą, niezależną od rzeczywistej liczby beneficjentów, którym ona przysługuje. Jak podaje oficjalny serwis polskiego rządu, przyjmuje się, że z zerowego PIT-u skorzysta ponad 2 miliony pracowników. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców Polski (ok. 38 mln) można stwierdzić, że całkiem spora część młodego pokolenia skorzysta na ustawie wprowadzonej przez polski rząd.

Ulga podatkowa – co się zmieniło w 2020 roku?

Jedyną zmianą, która pojawiła się w stosunku do ubiegłego roku to brak konieczności składania oświadczenia u pracodawcy. Wraz w wejściem w życie ustawy, każdy młody pracownik miał prawo zdecydować, czy ulga podatkowa miała być naliczana do każdego kolejnego wynagrodzenia, czy też miała być wyrównywana wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2019. W tym roku fiskus automatycznie uwzględnia ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek pod warunkiem, że podatnik spełnia wszelkie niezbędne do tego wymagania.

Ulga podatkowa a składki ZUS i NFZ

Zwolnienie z podatku dochodowego nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, oczywiście jeśli podatnik jest nimi objęty.

Zerowy podatek dla młodych – szansa na oszczędzanie

Młodzi ludzie znajdujący się w grupie beneficjentów zerowego PIT-u często nie podejmowali działań związanych z gromadzeniem oszczędności. Ulga podatkowa pozwala młodym pracownikom na bardziej efektywne zarządzanie swoimi finansami przy jednoczesnym budowaniu tzw. poduszki finansowej. Większy kapitał to również szansa na inwestowanie pieniędzy w instrumenty finansowe, które są szansą na pomnożenie majątku i zabezpieczenia swojej przyszłości.

Dodaj komentarz