Mikroprzedsiębiorstwa – polskich mikfrofirm przybywa

Mikroprzedsiębiorstwa – polskich mikfrofirm przybywa

Według danych opublikowanych przez GUS, w 2018 roku w Polsce działało 2,146 miliona mikroprzedsiębiorstw. W porównaniu do roku roku 2017 jest o 3,5% więcej małych firm na polskiej mapie gospodarczej. Co więcej, stan na 2018 rok w stosunku do liczby zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw w 2010 roku to wzrost aż o 25%. Nie dziwi zatem fakt, że polska gospodarka coraz bardziej odczuwa korzyści z dużego zainteresowania prowadzeniem niewielkich, często lokalnych firm o dość wyspecjalizowanym charakterze. Jednak osoby, które na co dzień nie interesują się ekonomią czy biznesem, nie do końca rozumie, co kryje się pod pojęciem „mikroprzedsiębiorstwo”. Zatem czym się charakteryzuje i kto może ubiegać się o tytuł mikroprzedsiębiorcy?

Czym jest mikroprzedsiębiorstwo?

Najprościej rzecz ujmując, jest to firma, która zatrudnia w przeciągu dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniała nie więcej niż 9 pracowników, a dodatkowo jej roczny obrót netto liczony w złotówkach nie przekroczył 2 milionów euro. Dodatkowo, przedsiębiorstwo nie może również uzyskać całkowitego bilansu rocznego przekraczającego 2 miliony euro.

Co ciekawe, utrzymanie statusu mikroprzedsiębiorstwa jest możliwe w momencie, gdy firma przekracza jeden z dwóch narzuconych limitów finansowych. Bierze się pod uwagę rozliczenie najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy. Dla przykładu: jeśli mikrofirma przekroczy limit rocznego obrotu, jednak wciąż mieści się w limicie bilansu rocznego, nie traci ona statusu mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja jest podobna również w drugim przypadku, kiedy to całkowity roczny bilans działa na niekorzyść przedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorstwa a MŚP

Mikrofirmy, choć nie są ani małymi, ani średnimi przedsiębiorstwami, zaliczane są do sektora MŚP. Co odróżnia je od pozostałych firm? Przede wszystkim liczba zatrudnianych osób – przy małej firmie jest to limit 50, natomiast przy średniej – aż 250 pracowników. Różnią się również limity finansowe dotyczące rocznych obrotów i całkowitego bilansu rocznego. Małe firmy, aby zachować status, nie mogą przekroczyć kwoty 10 milionów euro, natomiast średnie przedsiębiorstwa to już kwota rzędu 50 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorstwa–liczba pracowników

Jak już wcześniej było wspomniane, liczba pracowników w mikrofirmie musi utrzymywać się poniżej 10 osób. Obejmuje to nie tylko pracowników zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, ale również właścicieli i kadry kierowniczej, a także pracowników zatrudnionych sezonowo, na na niepełny etat.

Mikroprzedsiębiorca – czy warto nim być?

Zdecydowanie łatwiej jest zarządzać niewielką firmą zatrudniającą garstkę osób. Mniejsza kadra pracownicza nie oznacza, że jakość świadczonych usług plasuje się na niskim poziomie. Często jest wręcz odwrotnie – zgrany zespół pozwala osiągać wydajność podobną do tej, którą charakteryzują się mali i średni przedsiębiorcy.

W mikrofirmie zdecydowanie sprawniej przebiegają procesy restrukturyzacyjne czy podejmowanie działań w czasie poważnych kryzysów gospodarczych. Szybkie reagowanie u rynkowych gigantów często jest niemożliwe ze względu na bardzo rozbudowaną sieć logistyczną czy infrastrukturę informacji. Co więcej, państwo czy lokalne samorządy często oferują różne programy wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, które mają na celu zmniejszenie stopy bezrobocia, a co za tym idzie, ożywienie polskiej gospodarki.

Dodaj komentarz