Niska stopa bezrobocia – co to oznacza dla gospodarki?

Niska stopa bezrobocia – co to oznacza dla gospodarki?

Sytuacja na polskim rynku pracy wydaje się być ustabilizowana i działać z korzyścią dla krajowej gospodarki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec stycznia 2020 roku, stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%, co w przeliczeniu daje 992,2 tys. osób nieposiadających zatrudnienia. Dla porównania, wartość stopy bezrobocia w tym samym okresie 2005 roku wynosiła niespełna 20%, co pokazuje, jak w przeciągu zaledwie 15 lat diametralnie zmieniło się oblicze polskiego rynku zatrudnienia.

Trzeba jednak zaznaczyć, że oficjalne dane GUS nie do końca oddają faktyczny stan rzeczy – do raportów brane pod uwagę są jedynie osoby, które są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Rozbieżności między oficjalnymi statystykami a rzeczywistym poziomem bezrobocia wynikają m.in. z faktu, że część osób bezrobotnych nie rejestruje się w urzędach lub osoby zarejestrowane pobierające zasiłki socjalne dodatkowo parają się tzw. pracą „na czarno”. Tak czy inaczej, niska stopa bezrobocia w Polsce korzystnie wpływa na stan gospodarki, a co za tym idzie, podnosi się jakość życia milionów obywateli.

Wysokie bezrobocie a gospodarka

Choć stopa bezrobocia w Polsce od dłuższego czasu utrzymuje się na stabilnym poziomie, nie można do końca przewidzieć, jak sytuacja będzie się rozwijała w przeciągu kilku czy kilkunastu najbliższych lat. Skutki zwiększającego się bezrobocia są jednak mocno odczuwalne w kontekście płynności procesów gospodarczych. Mówiąc kolokwialnie, nie ma kto ich napędzać. Zwiększająca się ilość osób pozostających bez zatrudnienia często przekłada się na obniżenie wartości pieniądza, czyli wzrost inflacji.

Stopa bezrobocia a PKB

Produkt Krajowy Brutto również jest ściśle związany z poziomem stopy bezrobocia. Im mniejszy jej wskaźnik, tym wyższy PKB. Choć wiele osób, które na co dzień nie śledzą wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie, nie zdaje sobie sprawy z powiązania ilości osób bezrobotnych i wartością PKB, to jego niski poziom jest odczuwalny niemal w każdym aspekcie naszego życia. W telegraficznym skrócie – wysoki poziom PKB oznacza znaczne polepszenie się warunków życia w społeczeństwie, które w konsekwencji staje się zamożniejsze. Dlatego w naszym interesie powinno leżeć otwieranie nowych ścieżek kariery dla osób, które borykają się ze znalezieniem posady.

Walka z bezrobociem

Państwo ma całkiem szeroki zakres możliwości, dzięki którym może przyczynić się do obniżenia stopy bezrobocia w jeszcze większym stopniu, niż ma to miejsce w chwili obecnej. Walka z bezrobociem jest kluczowa do polepszenia sytuacji krajowej gospodarki, co jest widoczne w przypadku Polski. Od kiedy bezrobocie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, gospodarka wydaje się rozkwitać, choć nie jest to jedyny czynnik decydujący. Zatem jak władze mogą przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu?

Taktyka obierana przez wiele państw na świecie zakłada: wspieranie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, tworzenie biur doradczych pośredniczących w szukaniu miejsca zatrudnienia, utrzymywanie niskich obciążeń podatkowych i składkowych, a także wprowadzenie wcześniejszych emerytur przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na siłę roboczą. Są to tylko niektóre ze środków, które w ostatecznym rozrachunku pomagają walczyć z wysoką stopą bezrobocia, jednak odpowiedzialność spoczywa w rękach obywateli.

Dodaj komentarz