Polska Strefa Inwestycji szansą dla przedsiębiorców

Polska Strefa Inwestycji szansą dla przedsiębiorców

Od 30 czerwca 2018 roku za sprawą wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, na obszarze całego kraju powstała Polska Strefa Inwestycji. Ma ona w pełni zastąpić działające dotąd z powodzeniem Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które obejmowały zaledwie 0,08% obszaru Polski. Ograniczenia związane z zawężeniem obszaru funkcjonowania SSE sprawiły, że przedsiębiorcom trudno było pozyskiwać nowych inwestorów, a procedury z tym związane trwały miesiącami, a nawet latami. Specjalne Strefy Ekonomiczne nie znikają jednak z mapy naszego kraju – będą funkcjonować nieprzerwanie do końca 2026 roku. Jakie możliwości dla przedsiębiorców otwierały Specjalne Strefy Ekonomiczne, a jak polski rynek biznesowy wspiera Polska Strefa Inwestycyjna?

Specjalne Strefy Ekonomiczne – o co chodzi?

Są to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dużo bardziej przystępne dzięki preferencyjnym warunkom. Powstały w 1994 roku, a w obecnej sytuacji działa 14 Specjalnych stref Ekonomicznych zarządzanych przez wydelegowane do tego spółki podległe polskiemu rządowi. W skład spółek zarządzających wchodzą m.in. Krakowski Park Technologiczny czy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. SSE powstały z myślą o wspieraniu lokalnych oraz ogólnokrajowych inwestycji. Ponadto, dzięki korzystnym warunkom oferowanym przez władze, polscy przedsiębiorcy mogli liczyć na większe zainteresowanie ze strony zagranicznych inwestorów, na czym zyskiwała polska gospodarka. Dlaczego zatem zdecydowano się na zastąpienie SSE Polską Strefą Inwestycji?

Specjalne Strefy Ekonomiczne a Polska Strefa Inwestycji

Choć SSE przynosiły wiele korzyści i pobudzały polski rynek inwestycyjny, ich format się wyczerpał. Ograniczenie terytorialne było coraz bardziej odczuwalne dla przedsiębiorców nieobjętych Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Dlatego też od 30 czerwca 2018 roku działa Polska Strefa Inwestycji premiująca nie tylko duże koncerny, ale również sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zwłaszcza w mniej atrakcyjnych regionach dla inwestorów.

Polska Strefa Inwestycji – podstawowe założenia

Przedsiębiorcy objęci Polską Stefą Inwestycji zyskują szereg przywilejów, które w głównym założeniu mają napędzać polską gospodarkę i zwiększyć znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Po spełnieniu odpowiednich wymogów, przedsiębiorcy mogą się ubiegać m.in.: zwolnienie podatkowe w okresie 10, 12 lub 15 lat, co stanowi szczególnie duże ułatwienie dla MŚP. Przyznanie ulgi jest uzależnione od wielkości firmy oraz stopy bezrobocia w danym powiecie. Dodatkowo, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę projekty innowacyjne, pozytywnie wpływające na konkurencyjność regionalnych gospodarek.

Polska Strefa Inwestycji a infrastruktura

Nie da się zbudować dobrze funkcjonującego tworu bez optymalnie działającej infrastruktury, głównie transportowej. Przekształcenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polską Strefę Inwestycji to szansa na modernizację infrastruktury transportowej, w tym drogowej, kolejowej, jak i lotniczej. Infrastruktura działająca do tej pory na obszarach SSE była dobrze rozwinięta, dzięki czemu funkcjonowanie przedsiębiorstw sprawowało się, i dalej sprawuje, bez zarzutu. Dlatego też czyni się kolejne kroki, które mają zoptymalizować funkcjonowanie infrastruktury atrakcyjnej dla zagranicznych inwestorów.

Dodaj komentarz